Warning: Parameter 2 to plgjoomfishcontenttableLocalisation::onBeforeTranslation() expected to be a reference, value given in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 6 to plgJoomfishMenuLocalisation::onAfterTranslation() expected to be a reference, value given in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67
Wilniuki
Warning: Parameter 2 to plgjoomfishcontenttableLocalisation::onBeforeTranslation() expected to be a reference, value given in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 6 to plgJoomfishMenuLocalisation::onAfterTranslation() expected to be a reference, value given in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67
PL | LT | EN

Sonda


Warning: Parameter 2 to plgjoomfishcontenttableLocalisation::onBeforeTranslation() expected to be a reference, value given in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 6 to plgJoomfishMenuLocalisation::onAfterTranslation() expected to be a reference, value given in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 2 to plgjoomfishcontenttableLocalisation::onBeforeTranslation() expected to be a reference, value given in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 6 to plgJoomfishMenuLocalisation::onAfterTranslation() expected to be a reference, value given in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Czy spodobał Ci się zjazd Wilniuków?

  • Tak
  • Nie
  • Niestety, nie brałem udziału
 

Wielcy o Wilnie


Warning: Parameter 2 to plgjoomfishcontenttableLocalisation::onBeforeTranslation() expected to be a reference, value given in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 6 to plgJoomfishMenuLocalisation::onAfterTranslation() expected to be a reference, value given in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67
„Kiedyś napisałem, i to jest prawie prawda, że większość scen miłosnych w moich książkach, gdziekolwiek by się działy, tak naprawdę odbywają się nad Wilenką. Jestem przywiązany do tej Wilenki, która coś dla mnie znaczyła i która, być może, razem ze swoim otoczeniem pobudziła moje apetyty metafizyczne. (...) Pamiętam, jak Słonimski sobie żartował – co by też pisał Konwicki, gdyby pochodził z Bydgoszczy? Że niby wykorzystuję kredyt romantyzmu, Mickiewicza, filomatów, filaretów. Tak, żyję z Wilna (...)”
Tadeusz Konwicki

Co ich łączy?

Dołącz do nas !

Jesteśmy dostępni w:


Facebook

My status

Partner

Reklama

Mecenas


Jesteś już fanem?

Wilniuki w Facebook'u
Start Wilniuki

Warning: Parameter 2 to plgjoomfishcontenttableLocalisation::onBeforeTranslation() expected to be a reference, value given in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 6 to plgJoomfishMenuLocalisation::onAfterTranslation() expected to be a reference, value given in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 2 to plgjoomfishcontenttableLocalisation::onBeforeTranslation() expected to be a reference, value given in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 6 to plgJoomfishMenuLocalisation::onAfterTranslation() expected to be a reference, value given in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 2 to plgjoomfishcontenttableLocalisation::onBeforeTranslation() expected to be a reference, value given in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 6 to plgJoomfishMenuLocalisation::onAfterTranslation() expected to be a reference, value given in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Attempt to modify property of non-object in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/components/com_jomcomment/mambots.php on line 143

Wilniuki


Warning: Parameter 2 to plgjoomfishcontenttableLocalisation::onBeforeTranslation() expected to be a reference, value given in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 6 to plgJoomfishMenuLocalisation::onAfterTranslation() expected to be a reference, value given in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Wilno - zarys historyczny

PDFDrukujEmail

Prahistoria 

Najstarsze wzmianki o Wilnie pochodzą z 1323 roku, jednak osady plemion bałtyckich istniały w tym miejscu o wiele wcześniej. Miasto założył litewski książę Giedymin (lit. Gediminas). Legenda powstania Wilna głosi, że Giedymin wybrawszy się pewnego dnia ze swojego zamku w Trokach (gdzie wcześniej była stolica Księstwa Litwskiego) na polowanie, zapuścił się aż do miejsca u zbiegu rzek Wilii i Wilenki. Tutaj znużony usnął, a przyśnił mu się żelazny wilk, który wył na cztery strony świata. Znany wieszcz Lizdejkia wytłumaczył księciu znaczenie tego snu w sposób następujący: w miejscu tym należy wybudować gród, który zasłynie na cztery strony świata. Zgodnie z tą radą Giedymin wzniósł u stóp wspomnianej góry gród, nazwany Wilnem.

Prawa magdeburskie nadał Wilnu w 1387 król Władysław II Jagiełło. Dwa lata wcześniej Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie połączyły się unią krewską. Odtąd miasto rozwijało się bardzo intensywnie, m.in. jako ośrodek rzemieślnictwa.

Na początku XVI wieku Wilno było otoczone murami obronnymi z 9 bramami, które ostatecznie zostały zburzone w latach 1799-1805. Do dziś zachowała się tylko jedna z nich – uchodząca za  jeden z najcenniejszych wileńskich zabytków – Ostra Brama. W 1536 roku, na rozkaz króla Zygmunta I Starego, zbudowano pierwszy drewniany most przez Wilię, który znacznie przyczynił się do rozbudowy prawobrzeżnego Wilna.

Od 1544 przebywał w Wilnie ze swoim dworem Zygmunt II August. Pobyt ten zaowocował znajomością z Barbarą Radziwiłłówną, którą król po śmierci swej pierwszej żony, Elżbiety Austriaczki z Habsburgów, potajemnie poślubił. Małżeństwo to, początkowo okrzyknięte przez magnaterię mezaliansem, ostatecznie zostało uznane. Barbara została koronowana na królową Polski w 1550 roku, ale w rok później zmarła. Spoczywa w katedrze wileńskiej. To romantyczna, ale smutna strona owych wydarzeń. Bardziej pragmatyczna i optymistyczna to ta, że w tym samym czasie Wilno rozwijało się bardzo dynamicznie. Po upływie zaś kilku dziesiątków lat stało się ważnym ośrodkiem myśli naukowej na całą Europę Środkową i Wschodnią. Zapoczątkował to akt erekcyjny Uniwersytetu Wileńskiego, który król Stefan Batory podpisał 1 kwietnia 1579 roku. Jest to najstarsza wyższa uczelnia w tej części Europy.

Niestety, miasta nie omijały też wydarzenia tragiczne i burzliwe – wojny, zniszczenia, pożary, jak chociażby wielki pożar w 1610 roku. Wilno znacznie ucierpiało też podczas okupacji moskiewskiej, która trwała od 1655 do 1660 roku. Wówczas to splądrowano, spalono i zrujnowano wiele zabytków, wymordowano znaczną część mieszkańców miasta. Kolejnym ciosem dla stolicy WKL była tocząca się na początku XVIII wieku wielka wojna północna. Chociaż Rzeczpospolita formalnie pozostawała w tej wojnie neutralna, ale walki nie ominęły jej terytorium, Wilna też. W 1715 roku (niektóre źródła podają, że w 1711), w mieście szałał wielki pożar, podczas którego spłonęła m.in. pierwsza drewniana kaplica Ostrobramska. Na szczęście po każdym zniszczeniu miasto dźwigało się z ruin, jadnak w końcu XVIII wieku nastąpiły dlań bardzo ponure czasy. W 1795 roku, po trzecim rozbiorze Polski, Wilno wcielono do Rosji. Już nie było stolicą WKL, tylko... gubernii wileńskiej.

Nie oszczędziła miasta również wojna 1812 roku, bowiem wojska napoleońskie, po przepędzeniu z miasta Rosjan, też niespecjalnie dbały o jego zabytki. Wręcz przeciwnie – wiele z nich doznało poważnych zniszczeń z rąk francuskich żołnierzy. Tym niemniej okres od lipca do grudnia 1812 roku oznaczał dla wilnian krótki powrót do niepodległósci, gdyż w tym okresie działał w mieście podległy Francuzom, ale składający się z Polaków rząd. Niestety, 10 grudnia 1812 roku miasto ponownie zajęli Rosjanie. Za czasów carskiego zaboru ruch wyzwoleńczo-narodowy skupiał się w mieście wokół uniwersytetu, zwanego wówczas Cesarskim Uniwersytetem w Wilnie. Działały tu wówczas tajne patriotyczne organizacje młodzieżowe filomatów i filaretów oraz jawna – promienistych. Organizacje te w latach 1820-23 zostały przez władze carskie rozwiązane, bądź rozpadły się wskutek masowych aresztowań ich założycieli i członków (w tym czasie w Wilnie studiował i został aresztowany jeden z twórców filomatów – Adam Mickiewicz). Po powstaniu listopadowym – w 1832 roku – władze carskie Uniwersytet Wileński zamknęły (odrodził się dopiero w 1919 roku, już jako Uniwersytet im. Stefana Batorego).

Ważnym wydarzeniem w rozwoju miasta było uruchomienie linii kolejowe łączącej Warszawę z Petersburgiem (ówczesną stolicą Cesarstwa Rosyjskiego), która przebiegała prez Wilno. Działo się to w grudniu 1862 roku, a już w styczniu wybuchło powstanie styczniowe (1863-1864). Walki powstańców z zaborcami trwały również w Wilnie i okolicach, a zostały na terenie Litwy krwawo stłumione przez rosyjskiego generała-gubernatora Michaiła Murawjowa, któremu nadano przydomek Wieszatiel.

 

Wiek XX

W niezwykle dramatyczne wydarzenia obfitował dla Wilna również wiek XX, szczególnie pierwsza jego połowa oraz zakończenie. Na początku stulecia, a ściślej w drugiej jego dekadzie, miasto prawie co roku, a niekiedy dwa i trzy razy do roku, zmieniało swoją przynależność. W rok po rozpoczęciu I wojny światowej – we wrześniu 1915 roku – okupowali je Niemcy. Jeszcze w trakcie tej okupacji – 16 lutego 1918 roku – litewska rada narodowa (zwana Tarybą), na czele której stał działacz niepodległościowy Antanas Smetona, proklamowała w Wilnie niepodległość państwa litewskiego. Gdy jednak 2 stycznia 1919 roku miasto zajęły Polskie Legiony, nowo utworzony litewski rząd wycofał się do Kowna. Tymczasem już 5 stycznia 1919 roku do Wilna wkroczyły wojska sowieckie. Niedługo po tym – w lutym 1919 – miasto zostało stolicą (proklamowanej przez Sowietów i litewskich komunistów) Radzieckiej Socjalistycznej Republiki Litwy i Białorusi, tzw. Lit-Bel`u.  Dziwny ten twór miał krótki żywot, już 19 kwietnia 1919 Wilno ponownie zostało zajęte przez wojsko polskie pod dowództwem Józefa Piłsudskiego. Jednak 14 lipca 1920 roku, podczas wojny polsko-bolszewickiej, miasto jeszcze raz okupowali Sowieci, którzy 27 sierpnia, po decydującej w tej wojnie bitwie warszawskiej (zwanej też Cudem nad Wisłą), wycofując się w obliczu klęski z miasta, przekazali je Litwinom.

Jednak i tym razem litewskie panowanie trwało w Wilnie bardzo krótko. W październiku 1920 roku miała miejsce tzw. operacja Żeligowskiego. Generał Lucjan Żeligowski pozorując bunt wobec Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego (w rzeczywistości działał na polecenie Marszałka), zajął Wilno i okolice, proklamując powstanie tzw. Litwy Środkowej. 20 lutego 1922 roku Sejm Wileński przyjął uchwałę o włączeniu jej do Polski. Wilno stało się stolicą województwa. Ta sytuacja trwała do 19 września 1939 roku, gdy to po raz kolejny zajęli je Sowieci, którzy 26 października oddali miasto Litwinom, ale jak zawsze na krótko. 15 czerwca 1940 roku zajęli je ponownie, a już po miesiącu rozpoczęli okrutne represje wobec rdzennej ludności Wilna i Wileńszczyzny – deportacje, prześladowania, wywózki na w głąb ZSRR, głównie na Syberię. Z Wilna i okolic wywieziono wówczas około 50 tysięcy osób, przeważnie Polaków. Wielu więziono i torturowano w więzieniu na Łukiszkach.

Serię tych tragicznych wydarzeń przerwało nie mniej tragiczne – w czerwcu 1941 roku miasto zajęli Niemcy. Niemiecka okupacja trwała do lipca 1944 roku. W jej trakcie – od lipca 1941 r. do listopada 1943 r. – w podwileńskiej wsi Ponary (obecnie miejscowość ta neleży do miasta) Niemcy stracili ok. 100 tysięcy mieszkańców Wilna (wykonawcami egzekucji byli ochotnicy narodowości litewskiej ze specjalnego oddziału egzekucyjnego tzw. „Ypatingas burys”), głównie Żydów (około 70 tysięcy) i Polaków (około 20 tysięcy). Tragednia Żydów to osobna karta w historii miasta. Przed wojną Żydzi stanowili aż 41 proc. mieszkańców miasta. Już jesienią 1941 roku okupanci utworzyli wieleńskie getto, gdzie zgromadzli ponad 30 tysięcy Żydów, po czym zaczęto ich eksterminację zakończoną we wrześniu 1943 roku wraz z całkowitą likwidacją getta (spośród ponad 80 tys. Żydów udało się uratować jedynie 2 tys. osób, przeważnie ukrywanych przez innych wilnian).

Rzecz jasna niepokorni mieszkańcy miasta nie pogodzili się z okupcją – ani wcześniej z sowiecką, ani z niemiecką. Jeszcze za Sowietów, jesienią 1939 roku powstał wileński okręg Związku Walki Zbrojnej. W mieście działała też Delegatura Rządu Rzeczypospolitej na Kraj, która organizowała cywilny ruch oporu, samopomoc oraz tajne szkolnictwo. Wiosną 1941 roku NKWD aresztowało kierownictwo Okręgu Wileńskiego Związku Walki Zbrojnej. Jesienią tegoż roku dowództwo Związku (14 lutego 1942 roku rozkazem Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych gen. Władysława Sikorskiego ZWZ został przemianowany na Armię Krajową), przejął ppłk Aleksander Krzyżanowski „Wilk”. W okresie okupacji organizacja przeprowadzała w Wilnie i na Wileńszczyźnie akcje dywersyjne, wykonywała wyroki sądów podziemnych na konfidentach i kolaborantach gestapo. W 1943 roku na terenie Wileńszczyzny powstał pierwszy oddział partyzancki AK pod dowództwem ppor. Antoniego Burzyńskiego „Kmicica”, a już w pierwszej połowie 1944 roku Armia Krajowa oraz oddziały partyzantki sowieckiej kontrolowały większość terenów Wileńszczyzny (partyzantka sowiecka nie była dla AK sojusznikiem, w Moskwie 23 czerwca 1943 roku powstała tajna uchwała KC o zwalczaniu partyzantki AK na wspomnianych terenach).

7 lipca 1944 roku połączone oddziały wileńskiego i nowogródzkiego okręgu AK (ogółem ok. 9 tys. żołnierzy na terenie okręgu wileńskiego i 6 tys na terenie nowogródzkiego) w ramach Planu Burza podjęły akcję zbrojną noszącą kryptonim Operacja Ostra Brama. Zakładała ona m.in. samodzielne oswobodzenie Wilna z rąk niemieckiego okupanta i „powitanie” Armii Czerwonej w roli gospodarza terenu. Niestety, ten plan się nie powiódł. Miasto zdobywano wspólnie z siłami sowieckimi, które rzuciły na ten cel około 100 tysięcy żołnierzy wspieranych przez kilkaset czołgów i lotnictwo. Do 13 lipca w Wilnie trwały zaciekłe walki uliczne z broniącymi się hitlerowcami, w których oddziały AK współdziałały z oddziałami Armii Czerwonej, aż miasto zostało zdobyte… W kilka dni później sowieci podstępem aresztowali dowództwo AK i NKWD rozpoczęło masowe internowania żołnierzy poolskich. Około 5 tys. podoficerów i szeregowców umieszczono najpierw w obozie w Miednikach, potem zaś wywieziono do Riazania i Kaługi.

Rozpoczął się kolejny dramatyczny okres w historii miasta. Litwa wraz z Wilnem została włączona do Związku Radzieckiego. Wobec mieszkańców miasta i okolic kontynuowano represje rozpoczęte jeszcze w latach 1939-1941. Aresztowania, internowania, deportacje świetnie służyły depolonizacji Kresów Wschodnich. Dzieło to znacznie wspomogły dwie repatriacje do Polski, pierwsza w latach 1944-1946, druga w latach 1956-1959. Mając do wyboru perspektywę sowieckich represji bądź porzucenie rodzinnych stron, większość decydowała się na to drugie. W ten sposób z Wilna wyjechało 80 procent mieszkańców (prawie cała polska inteligencja), zaś z całego dawnego województwa wileńskiego – ponad 31 proc. rdzennych mieszkańców.

Szczęście w nieszczęściu, że miasta, w odóżnieniu od ludzi, nie można internować, zamordować czy deportować. Z czasem Wilno, jak potrafiło, zaleczyło swoje rany. Miejsce tych, którzy zostali wywiezieni lub repatriowali, zajęła ludność napływowa z całej Litwy, a też przybysze z bliższych lub dalszych zakątków byłego ZSRR. Władze sowieckie specjalnie o wileńskie zabytki nie dbały, ale też nie niszczyły ich demonstracyjnie czy bestialsko. Świeckie nieraz, jak umiano, poddawano restauracji czy konserwacji (naprawdę profesjonalnie zaczęto to robić na przełomie lat 80/90, gdy do Wilna sprowadzono z Polski specjalistów PP PKZ (Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownie Konserwacji Zabytków) oraz spółki Budimex). Gorzej było z kościołami. Z prawie 40 przed wojną za sowietów czynnych pozostało zaledwie 7. W innych urządzano magazyny, archiwa, sale koncertowe i muzea (np. Katedrę Wileńską przekształcono w galerię obrazów, a kościół św. Kazimierza – o złośliwości! – w muzeum ateizmu). Było też wiele takich, którym po prostu – zamkniętym na kłódkę – pozwolono niszczeć. Na szczęście od ogłoszenia na Litwie niepodległości trwa proces zwracania wileńskich świątyń (nie tylko katolickich) wiernym i ich restauracji.

Poza tym za czasów sowieckich Wilno zyskało trochę plomb w miejscu wojennych zniszczeń, w śródmieściu powstało też trochę mniej lub bardziej udanej nowoczesnej zabudowy, wyrosło tu też kilka typowych dla wszystkich demoludów dzielnic sypialnych.

A ludzie? Propaganda i indoktrynacja władz sowieckich tak naprawdę nie skaziła umysłów ani Litwinów, ani tych Polaków, którzy tu pozostali. I jedni, i drudzy zachowali swój język, obyczaje, przekonania i wiarę... nie tylko w Boga, lecz też w to, że Litwa kiedyś znów będzie wolna. Po mrocznym okresie stalinowskim dla Polaków z Wilna i Wileńszczyzny nastąpiła nawet nieduża odwilż, nie dając się w żaden sposób zsowietyzować zyskali oficjalny status mniejszości narodowej. Wywalczyli dla siebie otwarcie kilku polskich szkół, założyli Polski Teatr Ludowy, utworzyli folklorystyczny zespół „Wilia”, dano im też pół godziny polskojęzycznej audycji w radiu publicznym, w 1953 roku zaczął się też ukazywać dziennik Czerwony Sztandar (od 1990 r. – Kurier Wileński). Ten ostatni – powołany przez władze jako tuba sowieckiej propagandy – z czasem (dzięki zatrudnionym tam Polakom-dziennikarzom) zaczął służyć do przemycania treści typowo polskich, patriotycznych. Czytany między wierszami też się przyczynił do zachowania na tych terenach polskości. W 1961 roku przy  Wileńskim Państwowym Instytucie (dziś to uniwersytet) Pedagogicznym powstała Katedra Języka Polskiego i Literatury, popularnie mówiąc – polonistyka, której polska społeczność na Litwie zawdzięcza wielu wspaniałych pedagogów.

To wszystko, o czym wspomnieliśmy powyżej, pomogło polskiej społeczności na Litwie zachować świadomość swojej narodowościowej przynależności. Ale prawdziwe źródło polskości biło w sercach tych ludzi, w ich domach. Nie wyrzekli się swoich korzeni i postanowili je pielęgnować wbrew temu, że być Polakiem na Litwie nie było wcale łatwo (nie jest łatwo i dziś), ale to osobna historia. A teraz kilka zdań o historii najnowszej.

Litwa odzyskała niepodległość dopiero po 45 latach od zakończenia II wojny światowej, gdy ZSRR chylił się już ku upadkowi. Ruchy niepodległościowe zaczęły się tu już w czerwcu 1988 roku, a nasiliły się w 1990. Zainicjował je społeczny Litewski Ruch na Rzecz Przebudowy Sajudis. A 11 marca 1990 roku Rada Najwyższa Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej uchwaliła Akt Niepodległości Państwa Litewskiego. Odtąd Wilno jest stolicą niepodległego państwa litewskiego. Od 1990 roku miasto zaczęło się rozwijać i odnawiać, od kilku lat proces ten przebiega bardzo dynamicznie. Starówka stopniowo poddawana jest renowacji, wyrastają też co raz to nowe przeszklone wieżowce i inne nowoczesne budynki, nieraz... o dość futurystycznych kształtach. Nowoczesna zabudowa Wilna wzbudza sporo kontrowersji i protestów ze strony historyków, konserwatorów oraz przedstawicieli Państwowej Komisji Ochrony Zabytków. Twierdzą oni, że zbyt wysokie wieżowce usytuowane nawet w pewnej odległości od Sterego Miasta, zakłócają jego historyczną panoramę. Zwolennicy nadania miastu jak najnowocześniejszego oblicza, szczególnie ci z Ratusza, twierdzą, że należy się z tym pogodzić, bo życie nie stoi w miejscu. To prawda, na szczęście, nawet wbrew tym zmianom Wilno (szczególnie jego serce – starówka) nie stało się nierozpoznawalne, nawet dla tych, którzy nie byli tu od lat. Ufamy, że i w dzisiejszym Wilnie znajdą Państwo swoje dawne Wilno, niekiedy piękniejsze niż przed laty.

 

 

Warning: Parameter 2 to plgjoomfishcontenttableLocalisation::onBeforeTranslation() expected to be a reference, value given in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 6 to plgJoomfishMenuLocalisation::onAfterTranslation() expected to be a reference, value given in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Wilniuki dziś

PDFDrukujEmail

 

Po II wojnie światowej, po zastosowaniu wobec ludności polskiej licznych represji oraz zezwoleniu na jej repatriację na tereny PRL, władze sowieckie miały podstawy do sądzenia, że w dziele sowietyzacji Wileńszczyzny osiągnęły wielki sukces. Nie przewidziały, że ci Wilniuki, którzy tu pozostali, nie tylko przetrwają, ale zachowają też swoją mowę, wiarę (co w obliczu kilku dziesięcioleci agresywnej ateizacji nie było łatwe), kulturę, obyczaje i historię oraz że odbudują zniszczoną warstwę inteligecnji, a w latach 90. odrodzą się jako zorganizowana społeczność. Jest to społeczność niezwykle przywiązana do swojej Ojczyzny Litwy, ale mająca świadomość przynależności do obu narodów – polskiego i litewskiego. Za swój język ojczysty ta społeczność uważa polski z tym, że dzisiejszy Wilniuk jest przeważnie (i to od dziecka) co najmniej trójjęzyczny. Mówi równie dobrze po polsku, litewsku, rosyjsku, niekiedy po białorusku. I żadnego z tych języków Wilniuk nie wpisze do rubryki „języki obce”, bo wszystkie są po trosze... ojczyste, znane od dziecka. Nawet się ich specjalnie nie uczy, tylko nimi taj jakoś przesiąka, bo Wilno i Wileńszczyzna są nadal wielonarodowościowe.

 
Warning: Parameter 2 to plgjoomfishcontenttableLocalisation::onBeforeTranslation() expected to be a reference, value given in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 6 to plgJoomfishMenuLocalisation::onAfterTranslation() expected to be a reference, value given in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Kim są Wilniuki

PDFDrukujEmail

 

Wilniuki jako pojęcie historyczne

Wilnianin i Wilniuk to są zupełnie odmienne określenia. Pierwsze świadczy wyłącznie o przynależności do miasta, o miejscu zameldowania, zamieszkania, pracy. Drugie – to pojęcie historyczne. Wilniuk – to dziecię Obojga Narodów. To wytwór państwa federacyjnego, złożonego z Korony Państwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. To ktoś, czyi przodkowie dzielnie przetrwali kolejne rozbiory państwa. Walczyli o nie w listopadowym i styczniowym powstaniach. Nie pozwolili się spacyfikować w trakcie I wojny światowej, przetrwali dramatyczne lata II wojny i stworzyli na Wileńszczyźnie poważny ruch oporu (AK). Nigdy nie poddali się rusyfikacji, germanizacji czy sowietyzacji i nawet rozrzuceni po najdalszych zakątkach świata pozostali Wilniukami.

Więcej…
 

Galeria


Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Czy wiecie, że... ?


Warning: Parameter 2 to plgjoomfishcontenttableLocalisation::onBeforeTranslation() expected to be a reference, value given in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 6 to plgJoomfishMenuLocalisation::onAfterTranslation() expected to be a reference, value given in /home/wilno/domains/wilniuki.lt/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67
Wilno do dziś zachowało zróżnicowaną strukturę narodowościową i wyznaniową. Obecnie zamieszkuje tu 57,8 proc. Litwinów, 18,7 proc. Polaków, 14 proc. Rosjan, 4 proc. Białorusinów oraz 4,5 proc. przedstawicieli innych narodowości.

Kto jest online?

Naszą witrynę przegląda teraz 163 gości