Litwa (Lietuva), a dokładniej mówiąc Republika Litewska (Lietuvos Respublika), jest państwem położonym w północnej części Europy Wschodniej, na południowo-wschodnim wybrzeżu Morza Bałtyckiego.Graniczy od północy z Łotwą, od wschodu z Białorusią, od południowego zachodu z Polską oraz od zachodu z Rosją (obwód kaliningradzki). Litwa jest członkiem Unii Europejskiejj oraz NATO.

Powierzchnia kraju wynosi 65,2 tys. km2. Ludność: 3 596 tys. mieszkańców. Skład etniczny: 83,4 proc. Litwini, 6,7 proc. Polacy, 6,3 proc. Rosjanie, Białorusini 1,2 proc., inne narodowości – 2,4 proc.

Stolica: Wilno. Inne większe miasta: Kowno, Kłajpeda, Szawle, Poniewież.
Język urzędowy: litewski
Inne języki, w których można się porozumieć: polski, rosyjski, w mniejszym stopniu: angielski, niemiecki.