Wilno leży na północnym wschodzie Europy (położenie geograficzne: 25°10' E  54°40' N), nad brzegiem dwóch rzek – Wilii (lit. Neris) i Wilenki (Vilnelė). Miasto zajmuje powierznię: 401 km². Liczba ludności: 542,287 tys. mieszkańców (na podstawie spisu ludności z 2001 roku). Miasto jest nie tylko stolicą kraju, ale też jego głównym ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym i naukowym.

Wilno do dziś zachowało zróżnicowaną strukturę narodowościową i wyznaniową. Obecnie zamieszkuje tu 57,8 proc. Litwinów, 18,7 proc. Polaków, 14 proc. Rosjan, 4 proc. Białorusinów oraz 4,5 proc. przedstawicieli innych narodowości. Zresztą najlepszym świadectwem tego, że w mieście tym na przestrzeni wieków przenikały się różne narodowości i kultury są zachowane tu do dziś liczne zabytki architektury i sztuki (XIV-XX w.).

Wilno dzieli się na Stare Miasto (XIV-XVIII w.), Nowe Miasto (XIX-XX w.) oraz liczne otaczające je współczesne osiedla mieszkaniowe. Historyczne centrum Wilna to jedna z największych (około 360 ha, ponad 1500 budynków) i najpiękniejszych starówek w Europie Środkowej i Wschodniej. W 1994 roku została ona wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO (oprócz starówki wileńskiej na liście tej znalazły się litewskie: Mierzeja Kurońska (2000) i zespół archeologiczny w Kiernowie (2005).