Od 21 grudnia 2007 roku Litwa, podobnie jak Polska, należy do strefy Schengen, co oznacza brak kontroli paszportowych między wszystkimi krajami tej strefy. Tym niemniej podróżując po krajach należących do Schengen należy posiadać ważny dowód osobisty lub paszport.

Dla obywateli krajów nie należących do strefy Schengen dokumentem uprawniającym do bezwizowego wjazdu na Litwę i pobytu w tym kraju jest paszport. Zgodnie z prawem unijnym obywatele krajów Schengen przekraczający litewską granicę mogą przewieźć dowolną ilość towarów (pod warunkiem, że nie przekraczają unijnych limitów).

Obywatele krajów, których nie dotyczy bezwizowy wjazd na Litwę, o stosowną wizę mogą wystąpić do najbliższej (w swoim państwie bądź sąsiednim) placówki dyplomatycznej lub urzędu konsularnego RL. Tam też uzyskają Państwo informację na temat ilości towarów, które można przewieźć na Litwę z (a też do) kraju Państwa zamieszekania.

Z chwilą wejścia Litwy do Unii Europejskiej każdemu obywatelowi innego kraju UE przysługuje prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych udzielanych na terenie RL. Do korzystania z takich świadczeń na Litwie, tak jak i w innych krajach członkowskich, uprawinia dokument potwierdzający objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym. Takim dokumentem obowiązującym na terenie państw Unii Europejskiej jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub formularz z serii E 100. Obewatelom innych krajów, udających się na Litwę, zaleca się wykupienie podróżnego ubezpieczenia zdrowotnego umowy ubezpieczenia od kosztów leczenia na wypadek nagłej choroby lub wypadku w czasie pobytu na terytorium RL.           

Na Litwie nie jest wymagane ani międzynarodowe prawo jazdy, ani (od 1 maja 2004 r.) „zielona karta” (może ona jednak służyć jako międzynarodowy dowód ubezpieczenia w razie wypadku). Wjeżdżający na terytorium Litwy nie muszą też, jak dawniej, kupować litewskiego ubezpieczenia OC. W razie wypadku honorowane jest ubezpieczenie krajowe, należy tylko na miejsce zdarzenia wezwać policję, gdyż sporządzony przez nią protokół jest warunkiem wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.

Od 2006 roku na Litwie przez cały rok obowiązuje używanie świateł mijania, niezależnie od pory dnia i roku. Od 10 listopada do 1 kwietnia obowiązuje używanie opon zimowych. Dopuszczalna prędkość maksymalna w terenie zabudowanym wynosi 50 km/godz., poza nim 90-100 km/godz., na autostradzie 130 km/godz. (w okresie od 1 listopada do 1 kwietnia - 110 km/godz.). Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi kierowcy to 0,40 promila.

Na Litwie jest, oczywiscie, możliwość korzystania z bankomatów i opłacania należności za pomocą powszechnie akceptowanych kart płatniczych. Obowiązująca na Litwie waluta to lit (LTL), 1LTL = 100 centów; 1LTL =  około 1,13 PLN (kurs jest zmienny)