Co?
Inauguracyjna Msza św.
Z okazji otwarcia I Światowego Zjazdu Wilniuków, w przepięknej Kaplicy Ostrobrramskiej będzie odprawiona  Msza św. w intencji byłych i obecnych mieszkańców Wilna.
Gdzie?
Kaplica Ostrobramska
Kiedy ?
10 sierpnia, poniedziałek, godz. 15.00

W średniowiecznym Wilnie, jak i w wielu innych miastach, był taki obyczaj, że we wnękach wież bramnych, nad wrotami umieszczano święte obrazy. Wilno pierwotnie miało pięć bram miejskich, w tym Bramę Miednicką (nazwa powstała od drogi prowadzącej do Miednik). Bramę też nazywano Ostrą, od nazwy części południowego przedmieścia, które nazywało się Ostry Koniec.
Tylko ta jedyna Brama, Ostra czy też Miednicka, zachowała się do dzisiejszych czasów.
Obraz Matki Bożej Miłosiernej – Ostrobramskiej – umieszony został na bramie na początku XVII w. Wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej powstał w latach 20. XVII wieku. Autor słynącego łaskami obrazu nie jest wiadomy. Wg historyka sztuki Marii Kałamajskiej-Saeed, nieznany autor tworząc swoją Madonnę wzorował się na bardzo w owych czasach rozpowszechnionym w całej Europie, a powstałym około 1580 roku, wizerunku Matki Boskiej autorstwa pochodzącego z Antwerpii flamandzkiego malarza Martina de Vos. Wzorując się na grafice de Vos’a wileński mistrz swoją Matkę Boską namalował na 8 dębowych deskach dwucentymetrowej grubości tworzących powierzchnię 2 m x 1,63 m farbami temperowymi (później pokryto go olejnymi) na kredowym podłożu. Twierdzenie, że autor obrazu był wilnianinem, historycy sztuki opierają na badaniach techniki jego wykonania. Jednocześnie obalają lansowaną przez niektórych teorię, że podobnie jak sprowadzony z Rusi Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, ostrobramska Madonna była początkowo prawosławną ikoną. Chodzące niegdyś pogłoski, że  twarz Madonny posiada rysy Barbary Radziwiłłówny, badacze uznali za legendę.
Obecnie postać Maryi zakrywa błyszcząca złotem sukienka. Widoczna jest tylko wyrazista twarz i skrzyżowane na piersiach dłonie.
Około roku 1671 wizerunek Matki Miłosiernej zasłonięty został srebrną, złoconą sukienką. Srebrzysty półksiężyc znajdujący się w dolnej części obrazu jest wotum z 1849 r. Na całą kompozycję wizerunku Pani Ostrobramskiej składają się dwie korony (nałożona jedna na drugą). Korony są ze złoconego srebra, jedna barokowa dla Królowej Niebios, druga rokokowa dla Królowej Polski. Obraz Panny Świętej z Ostrej Bramy był uroczyście koronowany w dniu 2 lipca 1927 roku przez metropolitę warszawskiego kardynała Aleksandra Kakowskiego w obecności Józefa Piłsudskiego i Ignacego Mościckiego .
Prawie od namalowania obraz Matki Bożej Ostrobramskiej znajduje się w specjalnie wybudowanej kaplicy, znajdującej się w górnej części bramy. Pierwotnie była to drewniana kaplica wzniesiona w 1671 r. przez ojców karmelitów. W 1722 r. została zamieniona na murowaną. Kaplica była restaurowana w latach 1829-1830, 1927-1932 oraz w roku 1993, przed wizytą Jana Pawła II .

Komentarze (0)Add Comment

Napisz Komentarz
smaller | bigger

busy