Polski Ośrodek Informacji na Litwie "INFORUM", 2009 r.