JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

Wiadomości w TV litewskiej - Panorama.
Prezentacja wystawy Wilno z pocztówki p.t. "Miłe miasto".
12 sierpnia 2009r.
Reportaż w jęz. litewskim.