11 marca 1990 roku, wchodząca dotąd w skład ZSRR Litwa ogłosiła Deklarację Niepodległości. Władze Związku Radzieckiego zareagowały na to agresją wprowadzając na ulice Wilna czołgi. 13 stycznia 1991 roku nastąpił szturm sowieckich oddziałów specjalnych (OMON) na wileńską wieżę telewizyjną. Zginęło wówczas 15 bezbronnych cywilów, a setki osób doznały obrażeń. W tym samy roku – 31 lipca – w pobliżu podwileńskim Miednik sowieccy funkcjonariusze bestialsko zamordowali 7 litewskich żołnierzy pogranicza i celników (przy życiu pozostał tylko jeden świadek tych tragicznych wydarzeń). Jednak Litwini nie dali się złamać i dopięli swego. 17 września 1991 roku Litwa została przyjęta w poczet członków ONZ, a rok później odbyły się pierwsze wolne wybory do Sejmu RL. W marcu 2004 roku Litwa stała się członkiem NATO, 1 maja 2004 – wraz z 9 innymi krajami (w tym Polską) przystąpiła do Unii Europejskiej.