Na Litwie są 103 miasta. Za najstarsze z nich uważana jest Kłajpeda, która prawa miejskie otrzymała w 1258 roku. Większość litewskich miast to miasta małe, tylko 6 liczy ponad 50 tys. mieszkańców, a tylko 2 (Wilno i Kowno) więcej niż 200 tys. mieszkańców. Stolica Litwy Wilno (prawa magdeburskie od 1387 roku) jest też największym – liczącym ponad (na podstawie spisu ludności z 2001 roku) 542,287 tys. mieszkańców – miastem.