Polacy na Litwie są najliczniejszą mniejszością narodową (to społeczność ok. 235-300 tysięcy osób), skupioną przede wszystkim w Wilnie i na Wileńszczyźnie, w południowo-wschodniej części Litwy. W rejonach wileńskim i solecznickim stanowią lokalną większość, zwarcie zamieszkują też w rej. święciańskim i solecznickim.