W końcu XVIII i na początku XIX wieku Wilno było jednym z ważniejszych centrów kultury i odgrywało ważną rolę w dobie reform Rzeczypospolitej, szczególnie w pracach Komisji Edukacji Narodowej. Jeszcze przed powstaniem listopadowym, w latach 1804-1833 Wilno zajmowało drugie miejsce po Warszawie pod względem liczby wydanych tam polskich książek, znacznie wyprzedzając pod tym względem inne znane polskie ośrodki wydawnicze, jak Kraków czy Lwów.